AgroDyn

De adviserende agro partner van  “bodem tot plant”, waarbij alle mogelijke facetten van  teeltbegeleiding, gewaskeuze,  bodem en bemesting tot en met  het vermarkten van producten aan bod komen

Adviserend

 Wij willen ons onderscheiden door onze klanten
te adviseren. Ieder perceel, seizoen of
product is anders. Onze adviseurs adviseren
over de bodem, bemesting en teeltbegeleiding!
AgroDyn adviseert en inspireert

Inspirerend

Klanten inspireren en laten innoveren.
Inspireren op vele facetten: de bodem, gewaskeuze  en teelt.  Door te informeren en  inspireren willen wij blijven  vooruitkijken
en samen  met onze klanten  boeien en groeien

AgroDyn de adviserende partner in agrobusiness

Onze persoonlijke benadering, korte lijnen en kennisoverdracht tot op het perceel is de basis om het rendement van onze klant zo goed mogelijk te optimaliseren.

Onze focus richten wij op de segmenten Akkerbouw, Vollegrond en Veehouderij.

Wij zijn actief in de regio Limburg, Zuid-Oost Brabant en in de Euregio.

Compost
Compost is de basis voor het bemestingsplan van ieder perceel; het is de ideale meststof voor een optimale organische stof (os) balans welke de
basis vormt voor de bodem.
Het kan  een netto rendement opleveren per hectare van € 400,-

Een groenbemester is géén noodzakelijk kwaad dat opgelegd wordt door wetgeving maar een investering in de bodem !..

Meer nieuws